Skočiť na hlavný obsah

Športovci, zamestnanci aj podnikatelia si v roku 2024 polepšia – Daňový kolotoč 2024 sa pomaly rozbieha

Ľudia sledujúci dane podľa kalendára

Daň za psa a daň z nehnuteľností

Ak ste si v roku 2023 kúpili štvornohého miláčika alebo byt či dom, museli ste do 31. januára podať daňové priznanie. Priznať daň platí v tejto súvislosti aj u zamestnávateľa, ktorý používa vozidlo nielen na osobné účely, ale aj v rámci svojho podnikania. 

Zmeny v sadzbe DPH

Rok 2023 bol rokom, kedy došlo k dôležitým zmenám v oblasti DPH na Slovensku. Tieto zmeny mali vplyv nielen na podnikateľov, ale aj na spotrebiteľov. Podľa novely zákona o DPH (§ 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) pribudla najnižšia 5 % sadzba DPH.  od roku 2023 platí pre niektoré plnenia súvisiace s nájomným bývaním. Ide o stavby, ktoré podporuje štát v rámci sociálnej politiky štátu. Kto si túto sadzbu môže uplatniť? Iba tí, ktorí spadajú do definície nájomného bývania podporovaného štátom.

Milovníci športu si naplno užijú 10% zníženú sadzba DPH aj naďalej

Oblasť športu sa už niekoľko mesiacov teší rozšírenej 10 % zníženej sadzby DPH na vybrané tovary a služby. Slovák to pocíti najmä na vstupnom a poplatkoch športových zariadení a fitnescentier. Zníženou sadzbou na športové aktivity sa docielila podpora športových aktivít a zvýhodnenie ich dostupnosti pre verejnosť.

Ubytovacie a ďalšie služby – 10% znížená sadzba DPH poteší rekreantov

Okrem klasických ubytovacích služieb (hotely a turistické ubytovne), na ktoré sa vzťahuje 10 % znížená sadzba DPH, sa jedná aj o prevádzky táborísk, rekreačných parkov a ďalších foriem ubytovania. Koncom marca 2023 začali platiť prechodné ustanovenia, ktorými sa zaviedla aj znížená sadzba DPH na prepravu osôb lanovkami, vstupné do športových zariadení, umelých kúpalísk, ako aj reštauračné a stravovacie služby.

Rok 2024 – Podnikatelia si polepšia

Pozitívnou správou pre podnikateľov v roku 2024 je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Zo súčasných 4 922,82 eur na 5 646,48 eur ročne. Podnikatelia si tak môžu znížiť svoj daňový základ, a teda využiť nezdaniteľné časti pre daňovníka, manžela/manželku a doplnkové dôchodkové sporenie. Netreba však zabúdať na to, že nezdaniteľnú časť si možno uplatniť len do výšky základu dane bez nároku na prenášanie do ďalšieho obdobia.

Zamestnanci od januára 2024 pocítia vyššie mesačné príjmy

Zmeny v nezdaniteľnej časti základu dane nebudú mať vplyv len na podnikateľov, ale aj zamestnancov. Zamestnanci si od januára 2024 určite všimnú rast svojich mesačných príjmov. Čistý mesačný príjem zamestnanca sa tak z minuloročných 410,24 eur zvýši v roku 2024 na 470,54 eur.

Kategória