Skočiť na hlavný obsah

Ako ovplyvnila pandémia Covid-19 mentálne zdravie teenagerov?

Ako ovplyvnila pandémia covid-19 mentálne zdravie teenagerov

Študenti stredných škôl tvrdia, že počas pandémie COVID-19 riešili množstvo problémov s duševným zdravím. Medzi nimi sú pocity depresie a smútku, ako aj slovné zneužívanie zo strany rodiča. Odborníci tvrdia, že tínedžeri čelili problémom s duševným zdravím už pred pandémiou a obmedzenia zavedené v tomto období tieto problémy ešte zhoršili. Naši špecialisti odhaľujú výsledky vedeckej štúdie z marca 2022, ktorá potvrdila, že pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila duševné zdravie študentov stredných škôl. 

Vedecká štúdia odhalila, že viac ako polovica, t.j. 55 % stredoškolákov vo svojej domácnosti zažila emocionálne zneužívanie zo strany dospelej osoby. 11 % stredoškolákov uviedlo, že zažili fyzické zneužívanie.

Vedecká štúdia ďalej zverejnila, že 37 % stredoškolákov zažilo počas pandémie zlý duševný stav a 44 % respondentov uviedlo, že sa počas uplynulého roka cítili smutní alebo beznádejní.

 

29 % opýtaných študentov uviedlo, že rodič alebo iná dospelá osoba v ich domácnosti prišla počas tohto obdobia o prácu.

"Tieto údaje sú ozvenou volania o pomoc," uviedla vo vyhlásení doktorka Debra Houry, úradujúca hlavná zástupkyňa riaditeľa Centra pre kontrolu a prevenciu ochorení. "Pandémia COVID-19 vytvorila traumatizujúce stresory, ktoré majú potenciál ďalej narúšať duševnú pohodu študentov. Náš výskum ukazuje, že obklopenie mládeže vhodnou podporou môže tieto trendy zvrátiť a pomôcť našej mládeži teraz aj v budúcnosti."

Podľa výsledkov Centra pre kontrolu a prevenciu ochorení, lesbická, homosexuálna a bisexuálna mládež ako aj mládež ženského pohlavia uvádzala vyššiu mieru zlého duševného zdravia, ako aj emocionálneho zneužívania zo strany rodiča alebo opatrovníka. Tieto skupiny sa tiež častejšie pokúšali o samovraždu.

Reakcia odborníkov

Odborníci na duševné zdravie uvádzajú, že stupňujúce sa čísla sú znepokojujúce, ale nie prekvapujúce.

"Mali by sme uznať, že duševné zdravie mládeže už dlhodobo volalo o pomoc," uviedol Ray Merenstein, výkonný riaditeľ Národnej aliancie pre duševné choroby v Kolorade.

"Trpíme nedostatkom lôžok, praktických lekárov, školskej podpory a ďalších systémových nástrojov na uspokojenie rastúcej potreby, ktorú ešte pred pandémiou zhoršovali rôzne faktory, (vrátane) tlaku sociálnych médií, šikany, akademického tlaku," povedal Merenstein. "Je to, ako keby sme sa snažili postaviť most cez kaňon, ale nemali by sme všetky materiály na dokončenie projektu. Potom udrela pandémia, čím sa kaňon rozšíril a materiály sa stali ešte žiadanejšími."

Merenstein uviedol, že pred pandémiou sa v Spojených štátoch každý šiesty mladý človek vo veku 6 až 17 rokov stretol s poruchou duševného zdravia. Teraz je to každý tretí.

Vplyv na dospievajúcich

Tínedžeri sa už pred COVID-19 stretávali s pocitmi bezmocnosti, depresiou a inými vplyvmi na duševné zdravie, no pandémia tieto problémy ešte zhoršila. Pandémia zároveň sťažila dospievajúcim možnosť získať pomoc. Narušenie bežného režimu a prechod na virtuálne vzdelávanie viedol u študentov k pocitom izolácie, osamelosti a strate štruktúry dňa. Mnohí tínedžeri stratili dôležité väzby vytvorené v školskom prostredí, a to tak s rovesníkmi, ako aj so zamestnancami školy, čo spôsobilo, že mnohí študenti stratili svoje podporné systémy, ktoré im často poskytovali východisko na zvládnutie problémov.

"Mnohí tínedžeri vo zvýšenej miere využívali aj sociálne médiá, a hoci to bolo pravdepodobne v mnohých ohľadoch ochranné, pretože im to umožnilo udržiavať určitý kontakt s rovesníkmi, používanie digitálnych médií mohlo prispieť aj k problémom, ako je narušenie spánku alebo šikana," povedal Nick Allen, riaditeľ Centra pre digitálne duševné zdravie Oregonskej univerzity a spoluzakladateľ spoločnosti Ksana Health.

 

Čo môžu urobiť rodičia

Teraz, keď sa dozvedáme viac o vplyve pandémie na deti, odborníci na duševné zdravie tvrdia, že rodičia a opatrovatelia môžu začať riešiť niektoré problémy.

"Myslím si, že hlavnou vecou, ktorú musia rodičia urobiť, je skontrolovať svoje deti a zistiť, ako sú na tom emocionálne," povedala doktorka Asha Patton-Smithová. "Rodičia by mali nielen počúvať, čo im deti hovoria, ale mali by si všímať aj akékoľvek správanie, ktoré môže signalizovať, že ide o problémy (podráždenosť, plač, agresivita, izolácia)."

"Aj keď vaše dieťa zápasí s problémami, deti sú veľmi odolné a so správnou podporou sa môžu vrátiť do vyváženejšieho priestoru," povedala. "Je dôležité, aby rodičia a pedagógovia uistili tínedžerov, že majú podporu, a aby sa uistili, že ich školy sú inkluzívne a bezpečné. Rodičia, ktorí si všimnú výrazné zmeny v správaní svojho dieťaťa, by mali začať s otvoreným, neodsudzujúcim rozhovorom a uistiť svoje dieťa, že pomoc je dostupná."

"Rodičia by mohli deti povzbudiť, aby používali niektorý z mnohých dostupných digitálnych nástrojov, ktoré pomáhajú pri znižovaní stresu a praktizovaní všímavosti, napríklad aj určité aplikácie," povedala Patton-Smithová. "Ak vás znepokojujú zmeny v správaní vášho dieťaťa, obráťte sa na odborníka duševného zdravia alebo lekára primárnej starostlivosti.

"Dobrou správou je, že deti a dospievajúci sú mimoriadne odolní a so správnou podporou je pravdepodobné, že toto náročné obdobie prekonajú s väčšou odolnosťou a novými zručnosťami zvládania," dodala Patton-Smithová.

Ak máte doma teenagerov, iste viete, čo počas posledných vĺn súvisiacich s vypuknutím pandémie Covid-19 Vaše deti naozaj prežívali. Aj naši špecialisti majú teenagerov a práve preto sa o mentálne zdravie svojich teenagerov o to viac zaujímajú. Vedci tvrdia, že rodičia by mali vypočuť obavy tínedžerov, dať im najavo, že majú podporu a odporučiť im digitálne nástroje, ktoré im pomôžu vyrovnať sa s problémami.

Zdroje:

Autor: Martina Grechová, 8. Apríla 2022.

Kategória